Need I say more?

Stijn stelde in zijn blog ‘Inleiding in het universitair ambtelijk jargon’ dat een vage uitdrukking meer ruimte geeft voor discussie, waarvan akte. Ik ben van mening dat er nog meer gevolgen zijn, namelijk onduidelijkheid en verwarring. Waar praten we nu eigenlijk over en hebben we het over hetzelfde? Ik wil dit graag illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Denk  je in dat je een compleet vreemde bent binnen de universiteit en per abuis de universiteit bent binnen getreden. Neem als je dit makkelijker vindt even een moment om je ogen te sluiten om het je beter te kunnen inbeelden. (Ik denk nu zelf aan een jolig persoon in bermuda zwembroek met de flippers op zijn rug gebonden.) Je hoort het volgende gesprek.

“Dit hamerstuk moeten we eerst even laten weken binnen de organisatie. We kunnen het daarom het beste opleveren in hapklare brokken aangezien directeur A er nog even op moet kauwen. Het moet wel behapbaar blijven. Daarna  hoeft het CvB er alleen nog maar een klap op  te geven. Vervolgens moeten we het handen en voeten geven. Het lijkt me goed om hiervoor eerst een fotomoment in te plannen, zodat we daarna een vlootschouw kunnen maken.”

Vrij vertaald  zou de toehoorder het volgende kunnen opvatten. “Een onderdeel van de hamer is stuk en dient gerepareerd te worden. Het onderdeel van de hamer zal daarvoor eerst worden geweekt. Waarschijnlijk zodat het zachter wordt en beter bewerkt kan worden. De vorm van bewerken waarvoor wordt gekozen is het door mensen laten kauwen op dit onderdeel. Om ervoor te zorgen dat de mensen hiervan geen spierpijn krijgen in hun kaken wordt het onderdeel van de hamer in kleine stukjes opgedeeld. Als het onderdeel is gekauwd geeft het CEEVEEBEE (waarschijnlijk een soort hamer) een klap op dit onderdeel. Dit repareert het onderdeel, maar om het volledig werkzaam te laten zijn worden en handen en voeten toegevoegd (waarschijnlijk draagt dit bij aan de werkzaamheid van het onderdeel, wat dit precies inhoudt blijft onduidelijk). Als het hameronderdeel af is wordt er een afspraak gemaakt om een foto te maken. Daarna wordt bekeken hoe van het hamerstuk ook een boot had kunnen worden gemaakt.”

Wat er bedoeld werd. “Voor de nota die we hebben geschreven voor het College van Bestuur moeten we medestanders vinden: mensen die het eens zijn met de inhoud van de nota die we hebben geschreven, zodat we aan het College van Bestuur kunnen vertellen dat naast ons nog andere collega’s willen dat het plan van de nota wordt uitgevoerd. Het college zal eerder geneigd zijn om gehoor te geven aan ons verzoek als het in het belang is van meerdere collega’s. Daarom leggen we het voor aan anderen. De directeur A wil zelf ook nog even naar de nota kijken en het eventueel aanpassen. Ze heeft hiervoor even tijd nodig om de nota een paar keer te bekijken en aan te passen totdat het haar goed lijkt. We splitsen de nota voor haar op in de verschillende onderwerpen zodat ze per onderwerp haar aanpassingen kan inpassen, dit maakt het voor haar overzichtelijker en het scheelt haar tijd als wij dit voor haar doen. Dit zorgt ervoor dat ze waarschijnlijk eerder klaar is met de aanpassingen waardoor wij de aangepaste nota sneller zullen ontvangen. Dit is wat we graag willen. Als iedereen die we de nota wilden voorleggen deze heeft gezien en de nota is aangepast zullen we de nota voorleggen aan de leden van het college van bestuur. Als ze het eens zijn met de nota zullen ze ons akkoord geven en mogen we een plan maken voor het uitvoeren van het idee in de nota. We zullen dit plan verder uitwerken. Voordat we het plan maken zullen we eerst een afspraak maken om te bekijken hoe de organisatie waar het plan betrekking op heeft nu is ingericht, zodat we ons plan daarop kunnen aanpassen. Naar aanleiding hiervan kunnen we bepalen of het nodig is om de organisatie waar het plan betrekking op heeft nog verder te analyseren en gebruik te maken van de verschillende (cijfermatige) analyses in de organisatie om nog duidelijker te krijgen hoe de organisatie er nu voor staat. “

Need I say more?

Advertisements

One response to “Need I say more?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s